Design a site like this with WordPress.com
Get started

Participants

Confirmed attendees

 • Prof. Wojciech Buszkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr Szymon Chlebowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Janusz Czelakowski, Uniwersytet Opolski
 • Prof. UŚ, dr hab. Wojciech Dzik, Uniwersytet Śląski
 • Dr Andrzej Gajda, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Andrzej Indrzejczak, Uniwersytet Łódzki
 • Prof. UMK, dr hab. Tomasz Jarmużek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. UAM, dr hab. Dorota Leszczyńska-Jasion, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. UJ, dr hab. Piotr Łukowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Prof. UAM, dr hab. Paweł Łupkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Grzegorz Malinowski
 • Prof. Roman Murawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Mieczysław Omyła, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prof. Jerzy Pogonowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mgr Agata Tomczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. UAM, dr hab. Zbigniew Tworak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. UAM, dr hab. Mariusz Urbański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Andrzej Wiśniewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu